مشخصات سرگروه:

مشخصات گروه جهادی:

مشخصات اعضا:

+ نام نام خانوادگی نام پدر کد ملی تاریخ تولد همراه
1.


قرارگاه جهادی امام رضا

تهران، میدان امام حسین ٬ خیابان انقلاب ٬ قبل از پل چوبی ٬ تقاطع نامجو ( گرگان)

تلفن: 77680091-5داخلی106

فکس: 89774668

کلیه حقوق این وبسایت محفوظ است