اردوی جهادی آذربایجان غربی

/
با عنایت خداوند متعال اردوی جهادی بنیاد جهادی مهر الرضا(ع) در…

اردوی جهادی کردستان سال 96

/
با عنایت خداوند متعال اردوی جهادی بنیاد جهادی مهر الرضا(ع) در…

ساخت واحدهای مسکونی در کرمانشاه

/
جهادگران بنیاد جهادی مهر الرضا(ع) پس از تکمیل اسکان موقت مرد…